Privacyverklaring

Monique Brunt Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgends de Algemenen Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik gebruik/nodig heb.

Artikel 1. Wie ben ik?

Monique Brunt Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te Dorp 91, 3405 BB Benschop. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54835666. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en tevens de eigenaresse van Q. Fotoshoot locatie.

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die Monique Brunt Fotografie van je verwerkt, waarom, welke juridische grondslag Monique Brunt Fotografie heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang Monique Brunt Fotografie deze gegevens zal bewaren.

Wanneer je contact met mij opneemt via mijn website vraag ik om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens die je invult op het contactformulier zijn tijdens de verzending versleuteld. De verzending van deze gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats met mijn webhost Oxilion (SSL-certificaat). De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik, zodra de contactaanvraag is beëindigd of de opdracht geheel is afgerond.

Bij het maken van een boeking verwerk ik je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de huurdatum van de studio en het soort gebruik tijdens de huurperiode. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social mediakanalen om het gebruik van Q. Studio aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin alleen jouw foto’s en eventueel jouw naam als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, (eventuele) bedrijfsnaam, factuuradres, (eventuele) KvK nummer en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, dien ik deze gegevens 7 jaar na afhandeling te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Monique Brunt Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan je browsers en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt jouw voorkeursinstellingen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Artikel 3. Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. 

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

- Inzage : Je kunt te allen tijde een verzoek indienen bij Monique Brunt Fotografie om jouw gegevens in te zien.
- Wijziging : Als je op basis van inzage je gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek 
indienen.
- Bezwaar : Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Monique Brunt Fotografie, kun jij bezwaar maken.
- Gegevensoverdracht : Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Monique Brunt Fotografie jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
- Intrekking : Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@qstudio.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Monique Brunt Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.../cont.../contact-us

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens?

Monique Brunt Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan externe adviseurs (zoals mijn boekhouder). Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kun je een mail sturen naar info@qstudio.nl

 

Versie januari 2024